شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام ازهمه دوستاني كه دراين مدت لطف كردندوبراي من پيام فرستادند،متشكرم
درب کنسرو بازکن برقی
عبدالكريم نياز ور
0 امتیاز
0 برگزیده
53 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top