وبلاگ نویسان قالب وبلاگ وبلاگ اسکین قالب میهن بلاگ
سفارش تبلیغ
صبا
هر فریب خورده را سرزنش نتوان کرد . [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :14
بازدید دیروز :29
کل بازدید :163611
تعداد کل یاداشته ها : 119
97/10/29
11:36 ص
موسیقی


امام علی علیه السلام ملبس به لباس روحانیون شیعه       

        مدتهادرزمینه مباحث تاریخی شیعه واهل سنت مطالعه کردم والبته هنوزجای مطالعه ی بسیارداشت،ولی احساس گیجی وانزجاروتحیرعجیبی نسبت به اقوال متعددتاریخی پیداکردم واحساس سردرگمی خاصی نسبت به برخی مسائل وروایاتِ تاریخی به من دست داد به گونه ای که ازفرط خستگی حالم به هم می خوردولی دست ازمطالعه نمی کشیدم تااین که  درادامه ی مطالعاتم،سه شب پیش،کمی شرح زیارت جامعه راکه به وسیله آیت الله جوادی آملی-حفظه الله تعالی-به نام ادب فنای مقربان نوشته شده،تاساعت 1:30دقیقه بعدازنیمه شب مطالعه کردم ودیگرنای خواندن نداشتم.به سختی خودم رابه رختخواب رسوندم تابخوابم.

      درهمین حال بادلی شکسته ومناجات گونه باخدازمزمه کردم که خدایا!

                             تومی دونی که من دنبال حقیقتم ومطالب کتاب هایی که خوندم قانعم نکردومی دونی که من درصدراسلام و در جریان روزعیدغدیر،و نیزپس ازرحلت پیامبرصلی الله علیه وآله ودرسقیفه نبودم که ببینم دقیقاًچه اتفاقاتی اقتاده است هرچندکه تواریخ معتبروغیرمعتبر،چیزایی گفته ونوشته اند.

                             ازتومی خوام که امشب لطف کنی ومنوازحقیقت مطلب آگاه کنی که دلم مطمئن بشه ،گرچه به حقایق ومسائلی ایمان دارم ولی می خوام دلم آروم بشه.بعدخوابیدم.

            درخواب دیدم حضرت علی علیه السلام ملبّس به لباس روحانیون شیعه اثنی عشری،توی خونه مون پیداش شدوداره میادبه هالمون.به استقبالش رفتم وخوش آمدگفتم.خوشبختانه چهره ی نورانی،امابسیاررنج کشیده ومحاسن سفید وهیکل وقیافه ی آن حضرت رابه وضوح دیدم.داشتم ازخوشحالیِ ملاقات باایشون پردرمی آوردم.داخل هال منزلمون روی یک صندلی نشست.اطرافش هم تعدادی ازطلاب وروحانیون شیعه، بودند.ازطرف دیگری یک روحانی ملبس به لباس روحانیون اهل سنت پیداش شدودرفاصله 3-4متری،روبه روی حضرت نشست.حضرت شروع کردباآن روحانی سنی به بحث کردن.صداشون چندان برای من مفهوم نبودولی همین قدرمتوجه شدم که حضرت دارن ازطلاب وروحانیون شیعه دربرابرآن سنی،دفاع می کنند.درهمین لحظه ازخواب بیدارشدم.دیدم نزدیک اذان صبح است....

        دریافت خودم ازاین خواب،این بودوهست که شیعه واقعی امیرالمؤمنین علیه السلام برحق است ومروّجین معارف اسلام اصیل،مشمول حمایت معنوی آن حضرتند؛شیعیانی که آگاهانه ولایت الهی آن حضرت راپذیرفته اندورهروراه معصومین علیهم السلامندوقرآن رادرپرتورهنمودهای معصومین علیهم السلام وباتفکروتدبرمی فهمندوقرآن راخودسرانه وباتفاسیرِبریده ازمعصومین به بازیچه نمی گیرند.

        بعدازاین رؤیای زیبادلم آروم گرفت واکنون بادلی آرام وقلبی مطمئن به مطالعات حقجویانه ام به ویژه درزمینه ی معارف ناب شیعی ادامه می دهم تاباعمق بیشتری دردریای بیکران معارف اسلامی غورنمایم.

                  
91/3/21::: 10:39 ع
نظر()
  
پیامهای عمومی ارسال شده
+ وقتی مسیرزندگی درلابلای هزاران پیرایه ی غیرضروری گم می شود،ماازدیدنِ سیمای واقعی زندگی،ناتوان می شویم وعمرمان درمسیری که مطلوب مانیست،سپری می گردد.
+ سلام ازهمه دوستانی که دراین مدت لطف کردندوبرای من پیام فرستادند،متشکرم
+ سلام